• Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy và thời gian xác nhận nhập học, thời gian nhập học đợt 1 năm 2019

    • 10:40 08-06-2020

    THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC, THỜI GIAN NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019. XEM TẠI ĐÂY

    THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC KHÓA 45 (2019-2023) TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2019. XEM TẠI ĐÂY