• Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy và thời gian xác nhận nhập học, thời gian nhập học bổ sung đợt 1 năm 2019

    • 17:42 06-01-2020

    THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY VÀ THỜI GIAN XÁC NHẬN NHẬP HỌC, THỜI GIAN NHẬP HỌC BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2019. XEM TẠI ĐÂY