• CTĐT Tiến sĩ VLLT&VLT

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình
           Tiếng Việt: 
  Vật lý lý thuyết và vật lý toán
           Tiếng Anh:
  Theoretical and Mathematical Physics
  Trình độ đào tạo:
  Tiến sĩ
  Ngành đào tạo:
  Vật lý lý thuyết và vật lý toán
  Mã số:
  9 44 01 03
  Tên gọi văn bằng:
  Tiến sĩ Vật lý
  Loại hình đào tạo:
  Chính quy
  Thời gian đào tạo: 0
  3 năm (tập trung), hoặc 04 năm (không tập trung).
  Chi tiết CTĐT xem tại đây.