• CTĐT Tiến sĩ SLHTV

  • 00:00 08-01-2021
  Tên chương trình
           Tiếng Việt: 
  Sinh lý học thực vật
           Tiếng Anh: 
  Plant Physiology
  Trình độ đào tạo:
  Tiến sĩ
  Ngành đào tạo:
  Sinh lý học thực vật
  Mã số:
  9 42 01 12
  Tên gọi văn bằng:
  Tiến sĩ Sinh học
  Loại hình đào tạo:
  Chính quy
  Thời gian đào tạo: 0
  3 năm (tập trung), hoặc 04 năm (không tập trung).
  Chi tiết CTĐT xem tại đây.