• Kế hoạch Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa - LLCE2020

  • 00:00 23-03-2020
  Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa (LLCE2020) là diễn đàn để các nhà khoa học, các đại biểu trong và ngoài nước giao lưu, trao đổi kết quả nghiên cứu, phương pháp và các nguồn tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, văn học và văn hóa trước sự tác động của toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ kĩ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Chi tiết về hội thảo xin xem thông báo số 1 hoặc website của hội thảo:
  - Thông báo số 1: xem tại đây.
  - Website của hội thảo: xem tại đây.
  - Danh sách thành viên Hội đồng khoa học: xem tại đây.
  - Chi tiết về mẫu đăng kí và Form tóm tắt báo cáo: xem tại đây.
  - Chi tiết về Form mẫu cho toàn văn báo cáo: xem tại đây.

  Thông tin cập nhật về hội thảo:
  - Thông báo số 2 (22/6/2020): Bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh.   
  - Thông báo số 3 (21/11/2020): Bản Tiếng Việt và bản Tiếng Anh.
  - Hướng dẫn đi lại và lưu trú tại Hội thảo (30/11/2020): Bản Tiếng Việt. 

  Album hình ảnh hội thảo LLCE 2020 (05/12/2020)

  Thư cảm ơn