• Thông báo Chương trình tuyển sinh đi học ĐH tại LBN năm 2013

    • 00:00 06-06-2013

    Phòng Hợp tác Quốc tế xin thông báo tới tất cả các đơn vị trong trường về Chương trình tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga diện Hiệp định năm 2013. Căn cứ chỉ tiêu học bổng Chính phủ Liên bang Nga cấp cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2013.
    Chương trình học bổng xem chi tiết tại đây
    Thông báo tuyển sinh xem chi tiết tại đây