• BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU PROQUEST CENTRAL - Nguồn tài liệu tham khảo hữu ích có tại Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội 2

  • 00:00 10-10-2016

  Nhằm đáp ứng yêu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên, từ năm 2015 nhà trường đã đặt quyển sử dụng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) ProQuetst Central.

  Địa chỉ truy cập : lhtv.vista.vn (mạng nội bộ)

  Bộ CSDL Proquest Central: cho phép sử dụng 04 bộ CSDL sau:
  - CSDL STD – Tài liệu KH&CN Việt Nam
  - CSDL KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu
  - CSDL Credo Reference
  - Proquest Central

  * Nguồn lực thông tin: 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, 13.000 tạp chí toàn văn, 160 lĩnh vực NCKH, 56.000 luận văn đa lĩnh vực trên 90 quốc gia, 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…Cập nhật: 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc và 600 báo cáo khoa học trên 1 năm. Bộ Credo Reference cho phép truy cập hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới..

  Bạn đọc truy cập và được chỉ dẫn sử dụng từng bộ CSDL.

           Xin trân trọng giới thiệu!