• 10 năm xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  • 00:00 15-04-2021
   
  10 năm xây dựng và phát triển Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  Đội ngũ giảng viên của Khoa Lịch sử khi ấy được tuyển lựa từ những sinh viên mới tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc hệ Chất lượng cao của Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Hà Nội,  Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội và những sinh viên tốt nghiệp được giữ lại. Lớp giảng viên đầu tiên này, đến nay đều đã có học vị Tiến sĩ tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo có uy tín trong nước như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nước ngoài như Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức. Họ là những giảng viên đang đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Lịch sử.

  Trong những năm đầu, Khoa lịch sử tuyển sinh ngành đào tạo Cử nhân Lịch sử và Cử nhân Sư phạm Lịch sử với quy mô khoảng 500 sinh viên. Các khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập tuyển dụng và được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, có nhiều sinh viên được tuyển dụng vào các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, bảo tàng, khu di tích lịch sử ở Trung ương và địa phương. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng triển khai các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở. Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được đặc biệt ưu tiên trong giai đoạn này nhằm xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Khoa Lịch sử.

  Đội ngũ cán bộ Khoa Lịch sử tính đến tháng 3 năm 2021 có 23 người, trong đó có: 02 Phó giáo sư, 12 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ, 01 Cử nhân; có 02 giảng viên hạng I (giảng viên cao cấp), 08 giảng viên hạng II (Giảng viên chính), 07 nghiên cứu sinh (01 nghiên cứu sinh ngành Lịch sử thế giới tại Singapore; 01 nghiên cứu sinh ngành Lí luận và phương pháp dạy học lịch sử tại Cộng hòa Liên bang Đức). Đội ngũ viên chức được biên chế thành 3 bộ môn: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới và Phương pháp dạy học Lịch sử.

  Về hoạt động đào tạo, Khoa Lịch sử đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Lịch sử. Quy mô đào tạo của Khoa Lịch sử hiện nay có tổng số 150 sinh viên hệ chính quy, 150 học viên hệ Vừa làm vừa học. Khoa Lịch sử đang triển khai mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam, dự kiến tuyển sinh vào năm 2021. Trong năm học 2021 – 2022, chỉ tiêu tuyển sinh của ngành Sư phạm Lịch sử của Khoa Lịch sử dự kiến là 279 chỉ tiêu, trong đó: 167chỉ tiêu xét kết quả thi THPT, 112 chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức khác.

  Để đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Khoa Lịch sử đã triển khai phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra là những năng lực và phẩm chất người học. Chuẩn đầu ra của chương trình bám sát Khung trình độ quốc gia, chuẩn năng lực của giáo viên phổ thông và chương trình môn Lịch sử cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông 2018.

  Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức đào tạo, Khoa Lịch sử luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua hoạt động của các câu lạc bộ như: CLB Nghiệp vụ sư phạm, CLB Sử học sinh viên. Các chương trình như “Sân chơi sử học”, “Hành trình di sản quê hương”, “Hoạt động trải nghiệm trong học tập lịch sử”, “Tìm kiếm tài năng MC”,... được tổ chức định kỳ, thường xuyên, thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Để phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, Khoa Lịch sử hàng năm đều tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, xuất bản Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học (2 số/năm). 

  Cùng với công tác đào tạo, theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Lịch sử đã tích cực tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 7 tỉnh gồm: Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Năng lực của đội ngũ giảng viên tham gia bồi dưỡng được đánh giá cao.

  Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, khoa Lịch sử đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Nhà trường. Chính vì vậy, khoa Lịch sử đã nhiều lần được các cấp khen thưởng. Trong những năm tới, Khoa tiếp tục chú trọng phát triển đội ngũ cả về số lượng và chất lượng; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và đào tạo; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đào tạo sau đại học; quan tâm mở rộng liên kết với các địa phương, các cơ quan, đơn vị để phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học.