• Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ

  • 17:12 07-08-2020

  STT Họ và tên Nhiệm kì/Giai đoạn
  1 Nhà giáo Hà Năng Kháng 1967 – 1975
  2 PGS.TS Nguyễn Đức Tú Lâm thời, Khóa I, II, 1975-1981
  3 Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa III, IV, V, 1981 - 1990
  4 NGƯT.PGS Thành Thế Thái Bình Khóa VI, 1990 - 1993
  5 NGƯT.GVC Đỗ Minh Tư Khóa VII, 1993 - 1996
  6 NGƯT.PGS.TS Nguyễn Huy Lợi Khóa VIII, IX, X, 1996 - 2009
  7 NGƯT.PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Mã Khóa X, 2009 - 2010
  8 CVCC Phùng Quốc Tăng Khóa XI, 2010 - 2014
  9 GVC.TS Nguyễn Văn Tuyến Khóa XI,XII, 2014 - 2018
  10 PGS.TS Nguyễn Quang Huy Khóa XII 2018-2020
  11 PGS.TS Nguyễn Quang Huy Khóa XIII 2020-2025