• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Tuấn - Chuyên ngành: Toán Giải tích

  • 00:00 13-01-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Trần Văn Tuấn; Tên đề tài: "Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá không địa phương"Chuyên ngành: Toán Giải tích; Mã số:9 46 01 02.

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh và tiếng Việt. Tải về tại đây.
  3/ Trích yếu luận án tiếng Anh và tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.