• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Nhàn - Chuyên ngành: Vật lý thuyết và Vật lý toán

  • 00:00 07-10-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Trần Thị Nhàn; Tên đề tài: "Nghiên cứu một số vấn đề động lực học vi mô của nước"; Chuyên ngành: Vật lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 9 44 01 03.

  1/ Thông tin luận án. Tải về tại đây.
  2/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  3/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  6/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.