• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Đệ - Chuyên ngành: Giáo dục học

  • 00:00 28-01-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Văn Đệ; Tên đề tài: "Phát triển kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học ở trường đại học theo tiếp cận năng lực"; Chuyên ngành: Giáo dục học.
   
  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh và tiếng Việt. Tải về tại đây.
  3/ Trích yếu luận án tiếng Anh và tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.