• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Hạnh Phương - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

  • 00:00 01-02-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Hoàng Hạnh Phương; Tên đề tài: "Bổ đính một vòng vào các kênh rã của Higgs và lepton mang điện trong mô hình 3-3-1 đảo và 3-3-1 với β tùy ý"; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 9 44 01 03.

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.