• Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

    • 00:00 24-10-2020
    Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 như sau: 

    1. Thông báo điểm thi. Xem tại đây.

    2. Thông báo điểm trúng tuyển. Xem tại đây.

    3. Thông báo nhận đơn phúc khảo và mẫu đơn. Xem tại đây.