• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trịnh Phi Hiệp

  • 00:00 08-08-2023
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trịnh Phi Hiệp:

  - Tên đề tài: “Ảnh hưởng của hiệu ứng phi điều hòa và áp suất lên các đại lượng nhiệt động của các tinh thể có cấu trúc lập phương trong lý thuyết EXAFS”

  - Ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán, mã số: 9 44 01 03

  - Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 8 năm 2023

  - Địa điểm: PH2, nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.

  Quý vị vui lòng theo dõi lịch bảo vệ luận án cấp Trường của nghiên cứu sinh Trịnh Phi Hiệp sẽ được cập nhật trên website của Nhà trường tại địa chỉ: https://www.hpu2.edu.vn