• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Văn Tuấn

  • 00:00 08-02-2021
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Văn Tuấn

  - Tên đề tài: "Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình tiến hoá không địa phương".

  - Chuyên ngành: Toán Giải tích, mã số 9 46 01 02

  - Thời gian: 9h00 ngày 06 tháng 3 năm 2021

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.