• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Nhàn - Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

  • 00:00 03-11-2020
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Nhàn

  - Tên đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề động lực học vi mô của nước.

  - Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Mã số: 9 44 01 03

  - Thời gian: 09h00 ngày 14 tháng 11 năm 2020

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.