• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Hoàng Hạnh Phương

  • 00:00 05-04-2021
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Hoàng Hạnh Phương

  - Tên đề tài: Bổ đính một vòng vào các kênh rã của Higg và lepton mang điện trong mô hình 3-3-1 đảo và 3-3-1 với β tùy ý.

  - Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, mã số: 9 44 01 03

  - Thời gian: 09h00 ngày 17 tháng 4 năm 2021

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự!