• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đỗ Chí Nghĩa - Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán

  • 00:00 19-11-2020
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Đỗ Chí Nghĩa

  - Tên đề tài: "Mô hình lý thuyết và mô phỏng tính chất plasmonic của một số cấu trúc nano ứng dụng trong quang nhiệt và cảm biến sinh học".

  - Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, mã số 9 44 01 03

  - Thời gian: 09h30 ngày 05 tháng 12 năm 2020

  - Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.