• Quyết định về việc thu hồi, hủy bỏ văn bằng tốt nghiệp đại học

    • 00:00 08-12-2020
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo Thu hồi và hủy bỏ văn bằng tốt nghiệp đại học đã cấp cho Bà Nguyễn Ngọc Luyên, sinh ngày 12/8/1978, tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non năm 2009, đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học. Chi tiết xem tại đây.