• Ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP

  • 16:48 21-08-2018

  ETEP-HPU2. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo Bộ GD&ĐT giao, TS Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP với 8 cơ sở giáo dục đại học tham gia Chương trình ETEP gồm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm - ĐH  Huế, Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Hội 2, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng và Học viện Quản lý giáo dục.

  Lễ ký Thoả thuận tại Ban quản lý Chương trình ETEP, 25 Tạ Quang Bửu, Hà Nội

  Cùng nhau bày tỏ sự quyết tâm cao trong việc thực hiện Chương trình ETEP đạt chất lượng, hiệu quả

  Tính đến hôm nay (21/8/2018), Ban quản lý Chương trình ETEP đã tổ chức ký Thoả thuận thực hiện Chương trình ETEP với 4 trường: Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm – ĐH  Huế, Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên và Đại học Sư phạm Hà Hội 2.

  TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM và TS Nguyễn Ngọc Dũng
  tại lễ ký Thoả thuận

  Niềm vui cho sự khởi đầu tốt đẹp

  PGS.TS Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
  và TS Nguyễn Ngọc Dũng tại lễ ký Thoả thuận

  PGS.TS Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm - ĐH  Huế và TS Nguyễn Ngọc Dũng
  tại lễ ký Thoả thuận

  TS. Phạm Đức Hiếu đại diện Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và TS Nguyễn Ngọc Dũng
  tại lễ ký Thoả thuận


  Thay mặt 4 trường đại học Sư phạm, TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh bày tỏ quyết tâm thực hiện Chương trình ETEP đảm bảo chất lượng hiệu quả và đúng tiến độ.

  Tới đây, Ban Quản lý Chương trình ETEP sẽ tiếp tục ký Thoả thuận với 4 trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Sư phạm-ĐH Đà Nẵng và Học viện Quản lý giáo dục.

  Bộ phận Truyền thông ETEP-HPU2