• Thông báo kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho ngành Giáo dục các tỉnh miền trung bị thiệt hại do thiên tại, bão lũ

    • 00:00 27-10-2020
    Thông báo kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho ngành Giáo dục các tỉnh miền trung bị thiệt hại do thiên tại, bão lũ. Chi tiết xem tại đây.