• Thông báo về việc thành lập Hội Cựu sinh viên Khoa Lịch sử – HPU2

  • 02:14 24-12-2019
  Thân mến gửi tới các các cựu sinh viên Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP Hà Nội 2,
  Khoa Lịch sử – ĐHSP Hà Nội 2 mong muốn thành lập Hội Cựu sinh viên nhằm:
  – Tập hợp đông đảo các cựu sinh viên đang công tác và sinh sống tại các vùng, miền trong cả nước,
  – Phát huy tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và cuộc sống, 
  – Kết nối chặt chẽ mối quan hệ và sự hỗ trợ, hợp tác giữa Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP Hà Nội 2 với các cựu sinh viên trong đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy, phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm phát triển chương trình đào tạo, tư vấn ngành nghề đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập, thực tế và hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên.
  – Chia sẻ thông tin, kết nối sức mạnh, hỗ trợ cùng phát triển, nuôi dưỡng niềm tự hào về Khoa, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh của Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP Hà Nội 2.
  Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP Hà Nội 2 rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia Hội Cựu sinh viên. Trên cơ sở số lượng lượng thành viên đăng ký, Ban Chủ nhiệm Khoa sẽ tổ chức buổi gặp mặt thành viên để bầu ra Ban Chấp hành Hội, thống nhất chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, chương trình hành động.
  Để thành lập Hội, các cựu sinh viên đăng ký tham gia bằng cách hoàn thiện các thông tin qua đường link: https://goo.gl/forms/cL4OKrWbxsvg6OBv2