• Kế hoạch tổ chức gặp mặt giao lưu thầy và trò Khoa Lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1967 – 2017), 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa (1975 – 2017)

    • 02:27 24-12-2019
    Kế hoạch tổ chức gặp mặt giao lưu thầy và trò Khoa Lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1967 – 2017), 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa (1975 – 2017)