TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Giới thiệu TT Khảo thí và ĐBCL GD

  • 10:38 20-12-2019
  Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết định số 17/QĐ – TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2005. Thời gian đầu, Trung tâm có 02 cán bộ chuyên trách đảm nhận các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Đến năm 2009, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 434/QĐ - ĐHSPHN2 ngày 23 tháng 9 năm 2009. Hiện nay, Trung tâm có 06 cán bộ (01TS, 01 ThS và 04 CN) phụ trách về 2 mảng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà trường
     Khen thưởng:
  -  Tập thể:
  + Nhiều năm liền được Hiệu trưởng tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.
  + Năm học 2010 – 2011,2011-2012, trung tâm được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
  -  Cá nhân:
  + Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
  + Lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc.