TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 • Giới thiệu TT Khảo thí và ĐBCL GD

  • 13:42 11-08-2023
  Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thành lập Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo quyết định số 17/QĐ - TCCB ngày 12 tháng 01 năm 2005. Thời gian đầu, Trung tâm có 02 cán bộ chuyên trách đảm nhận các hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Đến năm 2009, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 434/QĐ - ĐHSPHN2 ngày 23 tháng 9 năm 2009. Hiện nay, Trung tâm có 08 cán bộ (01 TS, 07 ThS) phụ trách 2 mảng hoạt động Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà trường.
  Khen thưởng:
  -  Tập thể:
  + Nhiều năm liền đạt các danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.
  + Các năm học 2016-2017 và 2021-2022, Trung tâm vinh dự được Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen.
  -  Cá nhân:
  + Hằng năm học, mọi viên chức luôn đạt các danh hiệu: Lao động tiên tiến, lao động xuất sắc.
  + Nhiều viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen của Hiệu trưởng, bằng khen của Bộ trưởng, bằng khen của Công đoàn ngành