Phòng Đào tạo

 • Giới thiệu Phòng Đào tạo

  PHÒNG ĐÀO TẠO
  Địa chỉ:  Tầng 5 nhà A2

  Điện thoại: (0211) 3863203

  Trưởng phòng: 
  PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ

  Phó Trưởng phòng: 
  TS. Đỗ Chí Nghĩa
  TS. Trần Vũ Khánh.

  Phòng Đào tạo được thành lập năm 1967. 
  Tổng số cán bộ của đơn vị : 10. Trong đó : PGS: 01; TS: 02;  NCS: 02; ThS: 09; GVCC: 01; CVC: 06; CV : 04
  Tóm tắt thành tích (trong 40 năm ).
  1. Đào tạo:
              - Bốn mươi năm qua, phòng Đào tạo luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác đào tạo. Phát huy tốt vai trò của phòng chức năng trong việc tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện đúng Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
              - Trong công tác quản lý giờ lao động, phòng đã có nhiều cố gắng, phân công cán bộ theo dõi giờ lao động, cải tiến biểu mẫu, sổ sách nên đã hoàn thành tốt công tác do nhà trường giao, thanh toán giờ lao động vượt chuẩn kịp thời, chính xác, đảm bảo công bằng.
              - Xác định công tác Tuyển sinh Đại học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nên trong nhiều năm qua phòng đã không ngừng cải tiến cách thức tổ chức và ý thức kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ. Mặc dù còn có những hạn chế trong công việc, nhưng phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
              - Công tác thực tập sư phạm, rèn nghề thường xuyên là một nhiệm vụ luôn được phòng chú trọng, đã phối hợp tốt với Bộ môn Phương pháp giảng dạy của các khoa, Bộ môn Tâm lý-Giáo dục hướng dẫn sinh viên thực hành rèn nghề để nâng cao năng lực sư phạm. Hàng năm phòng đã tổ chức cho sinh viên năm thứ 4 đi thực tập sư phạm ở các trường trung học phổ thông. Kết quả thực tập sư phạm của sinh viên ở những năm gần đây đã được nâng lên rõ rệt, được các trường THPT đánh giá cao.
              - Bên cạnh các nhiệm vụ nêu trên, phòng còn làm tốt nhiệm vụ thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên như xét điểm rèn luyện, tính học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí... đúng kế hoạch của nhà trường. Ngoài ra, phối hợp với trợ lý tổ chức các khoa thực hiện nghiêm chỉnh việc khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
              - 40 năm qua, phòng đã quản lý, theo dõi, cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 20.000 sinh viên các hệ.
  2. Nghiên cứu khoa học:           
              40 năm qua, phòng đã tích cực phối hợp với các khoa, phòng ban chức năng làm tốt công tác nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong trường, tổ chức tốt các buổi Hội nghị khoa học, hội nghị học tập cấp trường nhằm trang bị thêm kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
              Một số cán bộ trong phòng cũng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học do nhà trường tổ chức.
  3. Xây dựng đội ngũ:           
              Phòng đã tạo điều kiện, động viên cán bộ đi học nâng cao trình độ, lựa chọn và bổ sung các bộ có đủ năng lực phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ của trường giao. Mặc dù tham gia nhiều công việc quan trọng, số lượng cán bộ ít, song các cán bộ trong phòng vẫn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, không có cán bộ nào bị vi phạm kỷ luật trong khi thực thi công việc.

  TT

  Họ và tên

  Công việc phụ trách

  1

  Đinh Thị Hằng Nga

  Điện thoại: 0919 715 151

  Email: dinhthihangnga@hpu2.edu.vn

  Quản lý, cấp phát văn bằng, bảng điểm bậc SĐH

  2

  Phùng Thị Vân Anh

  Điện thoại: 0979 126 866

  Email: phungthivananh@hpu2.edu.vn

  - Quản lý, cấp phát văn bằng, bảng điểm bậc SĐH.

  - Đăng ký học phần, hủy học phần bậc SĐH.

  3

  Lý Thị Mai Phương

  Điện thoại: 0945 083 776

  Email: lythimaiphuong@hpu2.edu.vn

  - Quản lý, cấp phát văn bằng đại học chính quy, VLVH

  - Xác nhận, xác minh thông tin tốt nghiệp, thông tin văn bằng, chứng chỉ

  4

  Nguyễn Thị Thu Hằng

  Điện thoại: 0982 236 861

  Email: nguyenthithuhang@hpu2.edu.vn

  - Quản lý các học phần Tâm lý, Giáo dục.

  - Học ngành 2, văn bằng 2.

  5

  Hoàng Tiến Quang

  Điện thoại: 0869 860 299 – 0915 589 363

  Email: hoangtienquang@hpu2.edu.vn

  - Xác nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp, phụ lục văn bằng.

  - Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi và công nhận điểm.

  - Tiếp nhận hồ sơ công nhận đạt chuẩn đầu ra.

  6

  Nguyễn Văn Lượng

  Điện thoại: 0987 815 938

  Email: nguyenvanluong@hpu2.edu.vn

  - Đăng ký học phần, hủy học phần.

  - Cấp bảng điểm học kỳ, năm học, học tập toàn khóa.

  7

  Nguyễn Quốc Toản

  Điện thoại: 0916 010 217

  Email: nguyenquoctoan@hpu2.edu.vn

  - In bảng điểm, xác nhận VLVH

  4. Xây dựng cơ sở vật chất:           
               Phòng luôn quán triệt mọi thành viên trong đơn vị có ý thức giữ gìn tài sản của công, thực hành tiết kiệm, tránh làm hư hỏng, thất thoát tài sản của nhà trường trang bị cho phòng.
  5. Chăm lo đời sống cán bộ CNV:
              - Hàng năm tổ chức đi thăm quan du lịch theo nguyện vọng của cán bộ trong đơn vị.
              - Tổ chức thăm hỏi, động viên số cán bộ bị ốm đau... hay có việc hiếu, hỷ...
              - Trong các dịp lế hội, tết... phòng đã trích quỹ của đơn vị để động viên tinh thần các cán bộ CNV.
  6. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể:
              - Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, công tác công đoàn đã được chú trọng và phát huy tốt vai trò của mình. Động viên nhắc nhở 100 % công đoàn viên tham gia các hoạt động do công đoàn trường tổ chức.
              - Sự phối hợp giữa chính quyền và đoàn thể đã thực sự được phát huy, tạo đà cho công việc tiến triển và đoàn kết.
  7. Chấp hành chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nuớc:
              100 % cán bộ công nhân viên trong đơn vị chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không có cán bộ CNV nào vi phạm pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

  Quá trình khen thưởng
  1. Khen thưởng trong 40 năm qua:
              * Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
                                       - 1976     - 1977 
                                       - 1992     - 1996 
              * Đạt danh hiệu tập thể "Lao động xuất sắc năm 1997-1998"
  Hàng năm, đơn vị luôn đạt danh hiệu "Đơn vị lao động giỏi" và có từ 2 đến 3 cán bộ đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" các cấp.