GIỚI THIỆU

 • Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường bằng các nghị quyết. Tổ chức Đảng trong trường hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025


  STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị
  1 PGS, TS Nguyễn Quang Huy Bí thư Đảng ủy
  2 PGS, TS Phùng Gia Thế Phó Bí thư thường trực
  3 TS Bùi Kiên Cường Phó Bí thư
  4 TS Cao Bá Cường UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo
  5 ThS Nguyễn Huy Hưng UV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra
  6 PGS, TS Đào Thị Việt Anh Đảng ủy viên
  7 PGS, TS Bùi Minh Đức Đảng ủy viên
  8 TS Nguyễn Văn Dũng Đảng ủy viên
  9 TS Phạm Đức Hiếu Đảng ủy viên
  10 PGS, TS Nguyễn Thu Hương Đảng ủy viên
  11 TS Nguyễn Thị Tuyết Minh Đảng ủy viên
  12 PGS, TS Nguyễn Văn Thụ Đảng ủy viên
  13 TS Trần Minh Tước Đảng ủy viên
  14 PGS, TS Nguyễn Văn Tuyên Đảng ủy viên
  15 TS Trịnh Đình Vinh Đảng ủy viên