GIỚI THIỆU

 • Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, lãnh đạo mọi hoạt động của Nhà trường bằng các nghị quyết. Tổ chức Đảng trong trường hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng.

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  STT

  Họ và tên

  Chức vụ, đơn vị

  1.       

  Nguyễn Quang Huy

  Bí thư Đảng ủy

  2.       

  Phùng Gia Thế

  Phó Bí thư thường trực

  3.       

  Bùi Kiên Cường

  Phó Bí thư

  4.       

  Nguyễn Huy Hưng

  UV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra

  5.       

  Cao Bá Cường

  UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo

  6.       

  Trịnh Đình Vinh

  Đảng ủy viên

  7.       

  Nguyễn Văn Dũng

  Đảng ủy viên

  8.       

  Đào Thị Việt Anh

  Đảng ủy viên

  9.  

  Bùi Minh Đức

  Đảng ủy viên

  10.  

  Trần Minh Tước

  Đảng ủy viên

  11.  

  Phạm Đức Hiếu

  Đảng ủy viên

  12.  

  Nguyễn Văn Thụ

  Đảng ủy viên

  13.  

  Nguyễn Thu Hương

  Đảng ủy viên

  14.  

  Nguyễn Văn Tuyên

  Đảng ủy viên