Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

 • Cơ cấu tổ chức

  • 17:25 12-08-2021

  Lãnh đạo viện nhiệm kỳ 2020-2025:

  • TS, GVC. La Việt Hồng - Viện trưởng
  • TS, CVC. Dương Đình Thắng - Phó viện trưởng


  Viên chức nghiên cứu và hỗ trợ:

  • Phạm Văn Hào, nghiên cứu viên
  • Ong Xuân Phong, nghiên cứu viên
  • Ngô Thị Thương, kỹ thuật viên


  Địa chỉ, thông tin liên hệ:
  Tầng 6, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

  Điện thoại:

  Email: viennckhvud@hpu2.edu.vn

  Website:  https://isra.hpu2.edu.vn/

  Facebook: https://www.facebook.com/nckh.vien.3/