Phòng Đào tạo

 • Chức năng nhiệm vụ

  Chức năng, nhiệm vụ :
           Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường làm tốt các công tác sau : 
           Công tác Tuyển sinh Đại học. 
           Công tác giảng dạy trong và ngoài trường. 
           Công tác thực tập sư phạm đối với hệ chính quy và hệ không chính quy. 
           Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy cũng như đối với sinh viên. 
           Xây dựng đề án và mở các mã ngành đào tạo mới. 
           Quản lý tốt văn bằng chứng chỉ của sinh viên tốt nghiệp. 
           Quản lý sinh viên về khen thưởng, kỷ luật.