GIỚI THIỆU

 • Ban giám hiệu nhà trường

  BAN GIÁM HIỆU NHIỆM KỲ 2017 - 2022
   

  Thay Huy
  HIỆU TRƯỞNG
  PGS, TS Nguyễn Quang Huy

   

  Thay Vinh
  Thay Cuong
  A Quang


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS Trịnh Đình Vinh


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS Bùi Kiên Cường


  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  ThS.KS Vũ Quảng