KỶ NIỆM 55 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 47 NĂM ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA
Giới thiệu chung
Chương trình kỷ niệm 55 năm thành lập Trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hoà nhằm ôn lại chặng đường đã qua của Nhà trường, khẳng định những thành tựu đã đạt được từ ngày thành lập Trường cho đến nay, đồng thời công bố định hướng phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo là trường sư phạm hàng đầu của Việt Nam, có uy tín ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên và kết nối với hệ thống các trường phổ thông, hướng tới các trường sư phạm hàng đầu Châu Á.

Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động các đơn vị

Thư viện media

Thông tin liên hệ