Ngôn ngữ Việt Nam (Thạc sĩ)

 • Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ Việt Nam (Vietnamese Language)
  Mã số: 8 22 01 02
  Đơn vị quản lý: Bộ môn Ngôn ngữ, Khoa Ngữ văn
  Các ngành dự thi
  - Ngành đúng, phù hợp:
  Ngôn ngữ học, Ngữ văn.
  - Ngành gần:
  Ngôn ngữ học so sánh – đối chiếu, Hán nôm, Biên tập xuất bản, Báo chí,
  Việt Nam học, Đông phương học...


  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2021. XEM TẠI ĐÂY.

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TỪ NĂM 2022. XEM TẠI ĐÂY.