Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt giải nhất Hội thi Olympic triết học năm 2021

  • 00:00 26-04-2021
  Ngày 23/04/2021, tại ĐHSP Hà Nội đã diễn ra Hội thi Olympic Triết học năm 2021. Hội thi được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hiểu biết chuyên sâu về triết học, lý luận và vận dụng vào thực tiễn học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, từ đó tạo môi trường giao lưu, hợp tác trong công tác đào tạo tại các đơn vị.

  Sau nhiều lần tổ chức, Hội thi năm 2021 có sự tham gia của các cơ sở đào tạo sinh viên chuyên ngành triết học, lý luận chính trị có uy tín: ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Nội vụ, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Hội thi được bảo trợ và cố vấn bởi các chuyên gia và nhà nghiên cứu của Hội triết học Việt Nam.

  Phần thi của sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  Hội thi gồm 4 phần: "Lời chào triết học"; "Trắc nghiệm triết học"; "Tài năng triết học" và "Hùng biện triết học". Nội dung thi xoay quanh kiến thức cơ bản về lịch sử triết học phương Đông, phương Tây; Lịch sử triết học Mác - Lênin; Triết học Mác - Lênin và sự vận dụng của Đảng, Nhà nước ta trong thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

  Kết quả, giải Nhất thuộc về đội thi trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (thành phần bao gồm sinh viên ngành GDCD của Khoa GDCT). Giải Nhì thuộc về trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Giải Ba thuộc về Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Nội vụ.

  Đội thi khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đạt giải nhất chung cuộc Hội thi Olympic Triết học năm 2021

  Hội thi Olympic Triết học năm 2021 đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời là dịp động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, nâng cao ý thức tự giác, tích cực trong học tập, nghiên cứu, vận dụng triết học của sinh viên, nhất là những sinh viên ngành Triết học, Lý luận Chính trị, Chính trị học.