• Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay

    • 00:00 25-04-2023

    Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) vẫn là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng, bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân và các biện pháp khác.    Theo Bộ Y tế