• Thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 - ĐỢT 2

    • 00:00 17-10-2022
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 - Đợt 2, như sau:
    Thí sinh đăng nhập vào tài khoản của thí sinh tại website: http://thisinh.hpu2.edu.vn để xem chi tiết.