Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí tuyển dụng viên chức năm 2023

    • 00:00 25-04-2023
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng kí tuyển dụng viên chức năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan