• Thông báo triệu tập ứng viên dự thi vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023 - đợt 2

    • 00:00 27-11-2023
    Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo triệu tập các ứng viên đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển dụng viên chức năm 2023 - đợt 2. Chi tiết xem tại đây.