• Thông báo điểm vòng 1 thi tuyển viên chức năm 2023 đợt 2

    • 00:00 24-11-2023
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 xin thông báo điểm thi vòng 1 tuyển viên chức năm 2023 - đợt 2. Chi tiết xem tại đây.