Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 1 năm 2023

    • 00:00 16-06-2023
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xin thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức vòng 1 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan