• Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao hiệu quả dạy học Vật lí, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông”

  • 00:00 16-01-2024

  Với mục đích tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi và hợp tác giữa những người làm công tác giảng dạy Vật lí và Khoa học tự nhiên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong cả nước nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả dạy học Vật lí, Khoa học Tự nhiên ở trường phổ thông”.
  1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Chủ nhật, ngày 21 tháng 01 năm 2024 (một buổi sáng).
  2. Địa điểm và hình thức tổ chức
  - Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Số 32 Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
  - Hình thức: trực tiếp.
  3. Nội dung chính của Hội thảo
  - Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
  - Kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực
  - Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.
  - Khai thác và sử dụng thí nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
  - Các nội dung khác liên quan đến hiệu quả dạy học Vật lý, Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông.
  4. Chương trình hội thảo
  Hội thảo có phiên toàn thể và 02 tiểu ban song song (Tiểu ban 1: Nâng cao hiệu quả dạy học Vật lý ở trường phổ thông; Tiểu ban 2: Nâng cao hiệu quả dạy học Khoa học tự nhiên ở trường phổ thông). Chi tiết xem trên website Khoa Vật lý Khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội 2 (https://physics.hpu2.edu.vn/).
  5. Thông tin
  - Thông tin cập nhật về Hội thảo sẽ được đăng trên trang web của Trường ĐHSP Hà Nội 2 (https://hpu2.edu.vn/), trang website Khoa Vật lý trường ĐHSP Hà Nội 2 (https://physics.hpu2.edu.vn/).
  - Mọi thông tin thêm về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: Khoa Vật lý Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Thường trực: ông Phạm Văn Hào, ĐT: 0912.401.401; ông Nguyễn Minh Vương, ĐT: 0988.736.707.

  BAN TỔ CHỨC