• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thu Hiền

  • 00:00 29-12-2023
  Thực hiện Quyết định số 4617/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Ảnh hưởng của hạt nano kim loại lên sinh trưởng và năng suất của cây đậu tương (Glycine max L.Merr.DT.96) trồng tại Vĩnh Phúc

  Mã số: B.2021-SP2-04

  Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thu Hiền

  Thời gian: 9h00 ngày 02 tháng 01 năm 2024 (thứ Ba)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.