• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Hồng Hạnh

  • 00:00 24-12-2023
  Thực hiện Quyết định số 4433/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn toán trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

  Mã số: B.2021-SP2-02

  Chủ nhiệm:  TS. Phạm Thị Hồng Hạnh

  Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 12 năm 2023 (thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.