• Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Mai Xuân Dũng

  • 00:00 23-12-2023
  Thực hiện Quyết định số 4421/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Nghiên cứu chế tạo composite chuyển đổi quang học sử dụng chấm lượng tử carbon

  Mã số: B.2022-SP2-04

  Chủ nhiệm:  PGS. TS. Mai Xuân Dũng

  Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 12 năm 2023 (thứ Năm)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.