Tin tức và Sự kiện

 • "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học 2022-2023.

  • 00:00 31-08-2022
  Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm học 2022-2023. Xem tại đây

  TÀI LIỆU HỌC TẬP:

  1. Bài 1: Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và một số nội
  dung sửa đổi, bổ sung năm 2022. Tải về tại đây.

  2. Bài 2:

  - Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và một số văn bản sửa đổi, bổ sung. Tải về tại đây.

  - Giới thiệu về công tác Đoàn ở trường phổ thông. Tải về tại đây

  ĐỀ BÀI THU HOẠCH. CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY.

  Lưu ý: Sinh viên chọn 1 trong 6 đề