• Sinh viên HPU2 với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • 00:00 22-12-2022

  Các đại biểu tham dự Chương trình tập huấn

  Tối 21/12/2022, Đoàn Thanh niên Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức chương trình Tập huấn “Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

  Tham dự Chương trình có: PGS, TS Vi Thái Lang - Trưởng khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Công an Nhân dân; TS Nguyễn Văn Dũng - UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng khoa Lịch Sử; Ban Chấp Hành Đoàn Thanh niên; Ban Chấp hành Hội Sinh viên và gần 500 sinh viên trong trường.

  PGS, TS Vi Thái Lang - Trưởng khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Công an Nhân dân báo cáo tại chương trình

  Chương trình tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của các đoàn viên, sinh viên trong trường về công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng;

  Tạo diễn đàn cho các đoàn viên, sinh viên trao đổi, thảo luận về thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hoạt động sử dụng mạng xã hội của sinh viên;

  Đề xuất một số biện pháp hữu ích và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho đoàn viên, sinh viên.

  Báo cáo viên của Chương trình là PGS, TS Vi Thái Lang - Trưởng khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Trong Chương trình tập huấn, Báo cáo viên đã làm sáng tỏ các nội dung:

  Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;

  Vận dụng Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới.

  Sinh viên thảo luận tại chương trình

  Chương trình tập huấn thu hút nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các bạn sinh viên, nhất là những biện pháp hữu ích và thiết thực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

  TS Nguyễn Văn Dũng - UV BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn trường tặng hoa cảm ơn Báo cáo viên

  Trong những năm qua, đại dịch Covid -19 ảnh hưởng không nhỏ đến nếp sống và sinh hoạt của các bạn trẻ, những trang mạng xã hội đã trở thành những người bạn không thể thiếu của thế hệ trẻ, các lực lượng phản động cũng không bỏ qua dịp để tấn công thế hệ trẻ bằng những tư tưởng thù địch.

  Chính bởi thế, chương trình tập huấn “Sinh viên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” là một hoạt động cần thiết trong thời điểm sau đại dịch, các hoạt động xã hội đã được bình thường hóa. Chương trình còn nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Báo cáo viên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại chương trình

  Phòng CTCT-HSSV