• Kế hoạch và Nội dung học tập tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khoá cho sinh viên K43

    • 00:00 17-05-2021
    1. Kế hoạch tuần "Sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" cuối khoá học cho sinh viên K43 (2017-2021). Chi tiết xem tại đây.

    2. Tài liệu học tập. Tải về tại đây.

    3. Đề làm bài thu hoạch. Chi tiết xem tại đây.