• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trịnh Phi Hiệp - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  • 00:00 17-07-2023
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Trịnh Phi Hiệp; Tên đề tài: Ảnh hưởng của hiệu ứng phi điều hoà và áp suất lên các đại lượng nhiệt động của các tinh thể có cấu trúc lập phương trong lý thuyết EXAFS; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  8/ Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường. Tải về tại đây.