• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  • 00:00 14-04-2023
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Anh Tuấn; Tên đề tài: Quản lý bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo hướng phát triển năng lực dạy học ở cấp Quận trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường. Tải về tại đây.