Tin tức và Sự kiện

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hồng - Chuyên ngành: Giáo dục học

  • 00:00 04-11-2022
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Lê Thị Hồng; Tên đề tài: Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên đại học ngành Giáo dục Tiểu học; Chuyên ngành: Giáo dục học


  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.