• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Lan

  • 00:00 07-11-2023
  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Trần Thị Lan:

  - Tên đề tài: Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 5 qua trò chơi

  - Ngành: Giáo dục học, mã số: 9 14 01 01

  - Thời gian: 9h00 ngày 18 tháng 11 năm 2023

  - Địa điểm: PH2, nhà A1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tới dự.

  Quý vị vui lòng theo dõi lịch bảo vệ luận án cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Thị Lan sẽ được cập nhật trên website của Nhà trường tại địa chỉ: https://www.hpu2.edu.vn”.